พิพิัธภัณฑ์อูบคำ ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา

อาคารจัดแสดงใหม่          ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ทำให้ อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอานาจักรล้านนาโบราณ เช่นเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เ่ช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณอายุ 200 ปี ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ให้คืนกลับสู่แผ่นดินไทย และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคตลานจัดการแสดงThere was little awareness among Thai people about their heritage. Khun Julasak  Suriyachai, a teacher and an art connoisseur made a big difference. Khun Julasak realized that soon the heritage of northern Thailand only could be seen baroad. Hence, he started collecting northern Thailand's art pieces and founded the Lanna Heritage Conservation Center, the seed of the present Oub Kham Museum. His collection includes valuable artifacts from the Lanna kingdoms. The people of thest kingdoms developed a similar culture whish one might call the 'Culture of the Dhamma Letters'.

โบราณวัตถุที่สำคัญภายในพิพิธภัณฑ์อูบคำ

           สิ่งเหล่านี้ล่วนมีคุณค่าและความสวยงาม อ่อนช้อย ปราณีตในการทำขึ้นมา หาดูได้เพียงแห่งเดียวในโลกเท่านั้น


พระราชบัลลังก์ของกษัตริย์ไตเหนือ สมบูรณ์ อ่อนช้อย งดงาม ยิ่งใหญ่ ระดับแนวหน้าของเอเชีย

 

 

 

 

พระพุทธรูปล้านนาศิลปเชียงแสน เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของล้านนา ซึ่งสร้างขึ้นด้วยศรัทธาปสาธะเลื่อมใสในพระบวรพุทธศาสนา

 

 

 ผ้าทอในราชสำนัก ที่ประดิษฐ์ ถักทอด้วยแรงกาย ด้วยความละเอียดอ่อนทางด้านกรรมวิธีการทอ มาเป็นผ้าทอลวดลายสวยงาม
 

 

 

 


เครื่องเงิน - เครื่องใช้ในราชสำนัก ที่ทำจากเงินมากมายหลายรูปแบบ แตกต่างกันไปตามลักษณะการใข้งาน และตามลักษณะเทคนิคการทำ

 

 

 

 


อาคารจัดแสดงหลังใหม่ อาคารหลังใหม่แบบไตใหญ่ ข้างในบรรจุพระพุทธรูปปางต่างๆ มากมายสวยงาม หนึ่งเดียวประเมินค่ามิได้
 

 

 

 


ถ้ำแห่งวัตถุโบราณ ถ้ำที่บรรจุวัตถุโบราณไว้ภายใน ตกแต่งอย่างวิจริร สวยงาม ล้ำค่ายิ่งนัก

 

 

 

 

 

 

อูบคำ ทำจากไม้ไผ่นำมาสานขัดกันจากนั้นจึงลงรักปิดทอง อูบมีหลายขนาด เป็น ภาชนะสำหรับใส่อาหารสำหรับพระมหากษัตริย์และพระสงฆ์ชั้นผู้ใหญ่

The 'Oub Kham', a golden bowl used by members of the royalty, is a masterpiece; so is the golden throne of Chiang Tung (the present Keng Tung in the easternmost Shan State in Burma).

 


เวลาทำการ
เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน
08.00 น. - 17.30 น.

Open daily from 8 a.m. to 5.30 p.m.

 
อัตราค่าเข้าชม
คนไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท
              เด็ก 100 บาท
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท
               เด็ก 200 บาท


Ticket Adult 300 Baht.
Kid 200 Baht.


สำหรับการเดินทางมาชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้ากับทางพิพิธภัณฑ์ เพื่อรับอัตราส่วนลดพิเศษ


ชาจักรพรรดิ ,ชาฮ่องเต้

ชาฮ่องเต้สุดยอดสมุนไพรจีน บำรุงหัวใจ ลดไขมันในเส้นเลือด มีสารต้านอนุมูลอิสระ ช่วยป้องกันโรคมะเร็ง

(Protects against free-radicals, Reduces risk of cancer organic)

ขนาด 100 กรัม ราคา 650 บาท

ผู้เยี่ยมชม : 275685