แนะนำโครงการคืนรถจบหนี้ พร้อมรายละเอียดการสมัครผ่านทางออนไลน์วันนี้

ธนาคารทิสโก้ออกโครงการคืนรถจบหนี้ ผ่อนรถไม่ไหวคืนรถได้เลยทันที 2566

ด้วยสถานการณ์โควิดที่กำลังปแพร่ระบาดอยู่ในขณะนี้ก็ทำให้ใครหลายคนต้องกล่ำกลืนแบกรับภาระหนี้สินจำนวนมาก ในขณะที่รายรับกลับสวนทาง สถานบันการเงินได้มีมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าที่แตกต่างกันไป เรียกได้ว่าผ่อนหนักเป็นเบา ช่วยบรรเทาได้บางส่วน ทั้งนี้ คนที่มีรถยนต์และมีปัญหาว่าส่งรถไม่ไหวอยากคืนรถก็สามารถทำได้ เพราะทางธนาคารทิสโก้ได้ออกมาตรการคืนรถจบหนี้ เพื่อให้ลูกค้าที่ผ่อนรถไม่ไหวคืนรถได้โดยไม่ต้องแบกภาระหนี้สินอีกต่อไป โครงการคืนรถจบหนี้จึงได้เป็นอีกหนึ่งโครงการทางเลือกเพื่อให้ลูกค้าสามารถเลือกได้ว่าจะไปต่อหรือพอแค่นี้ 

คุณสมบัติผู้สมัครมาตรการโครงการคืนรถจบหนี้

แม้ว่าจะต้องการคืนรถผ่อนไม่ไหวแค่ไหนก็ตาม แต่ก็ต้องมาดูเกณฑ์ของผู้ที่สามารถเข้าร่วมมาตรการคืนรถจบหนี้ด้วยเช่นกัน 

  • ผู้สมัครจะต้องยินยอมคืนรถด้วยตนเองเรียบร้อยแล้ว 
  • ลูกค้าจะต้องเป็นลูกค้าสินเชื่อเช่าซื้อหรือลูกค้าทะเบียนรถยนต์ มีการจำนำทะเบียนรถยนต์
  • โครงการคืนรถจบหนี้จะรับรถยนต์ที่อยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีสภาพเรียบร้อย โดยจะต้องสามารถใช้งานได้เป็นปกติ
  • ส่งรถไม่ไหวอยากคืนรถจะต้องมีการผ่อนชำระมาแล้วไม่น้อยกว่า 12 งวดเดือนกับทางธนาคาร และจะต้องมีประวัติการผ่อนชำระที่ผ่านมาตรงงวดตามสัญญาของตนเอง
  • ยอดบัญชี ณ วันที่ 1 มีนาคม 2563 จะต้องไม่เป็นสถานะค้างชำระอยู่ หรือผู้ที่ยินยอมคืนรถจะต้องไม่ค้างชำระเงินต้นและดอกเบี้ยเกิน 90 วัน โดยดูจากงวดชำระตามสัญญาเป็นหลัก 
  • ผู้สมัครโครงการคืนรถจบหนี้จะต้องได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด -19 ซึ่งมีรายได้ลดลงชำระค่างวดต่อไม่ได้ ทั้งนี้จำเป็นจำต้องมีหลักฐานเพื่อยืนยันว่าผ่อนรถไม่ไหวคืนรถจะดีกว่า 

โครงการคืนรถจบหนี้..คืนรถยนต์ติดแบล็คลิสไหม

  • ผู้ที่เข้าร่วมโครงการคืนรถจบหนี้จะไม่เสียประวัติทาด้านการเงิน (ไม่มีการติดแบล็คลิส) อย่างแน่นอน
  • ธนาคารทิสโก้จะทำการยกหนี้ให้ผู้ที่ผ่อนรถไม่ไหวคืนรถเรียบร้อยแล้วทันที ไม่มีการฟ้องร้องต่อ ไม่เป็นการส้รางหนี้ผูกพัน สามารถจบหนี้ถาวรได้จริง 
  • มาตรการจากโครงการคืนรถจบหนี้สามารถขอดำเนินการผ่อนรถไม่ไหวคืนรถแบบไม่ต้องมีการเสียค่าธรรมเนียมแต่อย่างใด 

ระยะเวลาเปิดให้สมัครลงทะเบียนโครงการคืนรถจบหนี้

สำหรับโครงการคืนรถจบหนี้เปิดให้ผู้สมัคที่ส่งรถไม่ไหวอยากคืนรถลงทะเบียนออนไลน์ได้ทางเว็บไซด์ของธนาคารทิสโก้ ตัวอย่างแบบฟอร์มการคืนรถจะต้องกรอกทางออนไลน์ที่ https://forms.tisco.co.th/form/return_car?current_screen=register โดยมีระยะเวลาการเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่วันนี้จนถึง 30 กันยายน 2566