โครงการคนละครึ่งรอบใหม่ พร้อมข้อมูลวันเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ล่าสุด

คนละครึ่งรอบใหม่ เฟส 3 รับเงิน 3,000 เช็คเงื่อนไขและรายละเอียดด่วน 2566

เมื่อพูดถึงโครงการของรัฐบาลซึ่งเป็นโครงการเยียวยาเงินช่วยเหลือให้กับประชาชนก็มีโครงการต่าง ๆ ออกมามากมาย ซึ่งหลาย ๆ โครงการ เช่น โครงการมาตรา 33 เรารักกัน เราชนะ หรือคนละครึ่ง เป็นต้น ก็มีออกมาอย่างต่อเนื่องเรื่อย ๆ โดยที่คนละครึ่งรอบใหม่ที่ได้ออกมาล่าสุดก็เป็นการเสนอให้ประชาชนได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์และสามารถออกไปใช้จ่ายได้มากขึ้น และวันนี้เราก็ได้นำเอาข่าวสารที่เป็นประโยชน์สำหรับโครงการคนละครึ่งรอบใหม่มาฝากกัน จะเป็นอย่างไรบ้างนั้น เราไปดูกันเลย

ข่าวเปิดลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่

ปัจจุบันโครงการคนละครั้ง ได้เปิดให้สมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์ของคนละครึ่งรัฐบาลนี้เป็นมาตรการรอบที่ 3 แล้ว โดยผู้ที่เคยสมัครลงทะเบียนรับสิทธิ์จากคนละครึ่งมาก่อนไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนคนละครึ่งรอบใหม่ล่าสุดแต่อย่างใด เพราะจะได้รับสิทธิ์จากคนละครึ่งรอบใหม่เฟส 3 นี้ไปเลยโดยอัตโนมัติ ทั้งนี้สำหรับคนที่ไม่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์มาก่อนภายใต้โครงการคนละครึ่งจำเป็นต้องสมัครและยืนยันตัวตนใช้งานแอปฯเป๋าตังออนไลน์ให้เรียบร้อยภายในวันที่เปิดรับสมัครคือ 28 มิถุนายน 2566 หากใครที่ไม่ทันกำหนดก็ต้องรอรัฐช่วยคนละครึ่งในเฟสถัดไป โดยจะสามารถลงทะเบียนรับสิทธิ์โครงการได้ที่ www.คนละครึ่ง.com เมื่อได้รับสิทธิ์แล้วเงินจะถูกโอนและสามารถใช้จ่ายได้ผ่านแอปฯเป๋าตังเท่านั้น 

คุณสมบัติผู้สมัครคนละครึ่งรอบใหม่เฟส 3

หากใครลงทะเบียนรับสิทธิ์จากคนละครึ่งรอบใหม่เฟส 3 ไม่ทันก็ไม่เป็นไร ก็สามารถเช็คคุณสมบัติเพื่อเตรียมตัวในการสมัครรอบใหม่ก็ได้เช่นกัน 

  • ผู้สมัครจะต้องเป็นคนไทย (มีสัญชาติไทยถูกต้อง) และอายุ 18 ปีขึ้นไปเท่านั้น
  • ผู้สมัครต้องไม่ได้รับสิทธิ์จากมาตรการสนับสนุนอื่น ๆ จากภาครัฐ เช่น บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ, โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้, โครงการเพิ่มกำลังซื้อ เป็นต้น 

โครงการคนละครึ่งหมดเขตวันไหน

สำหรับรัฐบาลมาตรการให้เงินเยียวยาโครงการคนละครึ่งรอบใหม่เฟส 3 นี้จะมีกำหนดระยะเวลาให้การโอนเงินเพื่อให้ใช้จ่ายได้ 2 รอบด้วยกัน โดยจะให้เงินรอบละ 1,500 บาท รวม 2 รอบเป็นวงเงินเงินด่วนออนไลน์ 3,000 บาท รายละเอียดการจ่ายเงินคนละครึ่งรอบใหม่ล่าสุด มีดังนี้

  • ช่วงแรก โอนเงินเข้าเป๋าตังผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วงเงิน 1,500 บาท และสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเดือน กรกฎาคม – กันยายน 2566
  • ช่วงที่สอง โอนเงินเข้าเป๋าตังผู้ที่ได้ลงทะเบียนรับสิทธิ์วงเงิน 1,500 บาท และสามารถใช้จ่ายได้ในช่วงเดือน ตุลาคม – ธันวาคม 2566

ดังนั้นจะมีการสิ้นสุดระยะเวลามาตรการจ่ายเงินเยียวยาคนละครึ่งรอบใหม่เฟส 3 ในวันที่ 31 ธันวาคม 2566