เงินเยียวยานักเรียนคืออะไร? และจะลงทะเบียนต้องมีคุณสมบัติอะไรบ้าง?

ทยอยจ่ายเงินเยียวยานักเรียน 2000 บาท ต้นเดือนกันยายน 2565 เช็คสิทธิ์นักเรียนได้ในเว็บ 

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ก็ทำให้หลายครอบครัวต้องขาดรายได้ ซึ่งหลายครอบครัวก็ยังต้องมีค่าใช้จ่ายเพื่อส่งเสริมในเรื่องอุปกรณ์การเรียนแก่บุตรหลานแม้ว่าจะต้องเรียนออนไลน์ก็ตาม ทางหน่วยงานรัฐจึงได้มีนโยบายเพื่อช่วยส่งเสริมค่าใช้จ่ายเป็นเงินเยียวยานักเรียนให้นักเรียนและครอบครัวสามารถบรรเทาความเดือนร้อนไปได้บ้าง ซึ่งก็ไม่ต้องมีการลงทะเบียนเพื่อขอรับเงินเยียวยาแต่อย่างใด เพราะเป็นการแจกเงินอย่างถ้วนหน้าไม่ใช่โครงการเพื่อสมัครรับเงินจากรัฐบาลแบบโครงการต่าง ๆ ดังนั้น รีบเช็คสิทธิ์และเตรียมตัวรับเงินได้ในเวลาที่กำหนดได้เลย และวันนี้เราก็ได้รวบรวมเอารายละเอียดวันที่และช่องทางเช็คสิทธิ์มาฝากกัน 

เงินเยียวยานักเรียนคืออะไร

เงินเยียวยานักเรียนเป็นนโยบายพิเศษเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนและช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับครอบครัวนักเรียนเอง โดยจำให้เงินเยียวยานักเรียนจำนวนเงิน 2000 บาทถ้วน ไม่ใช่วงเงินเยียวยานักเรียน 3000 บาท ตามข่าวลือ ซึ่งการได้รับสิทธิ์รับเงินเยียวยาที่ได้ไม่จำเป็นจะต้องมีการลงทะเบียนแต่อย่างใด เพราะการแจกเงินนักเรียนลงทะเบียนในระบบเรียบร้อยแล้วโดยอัตโนมัติ โดยการจ่ายเป็นเงินเยียวยานักเรียนจะต้องเป็นนักเรียนที่ได้อยู่ในระดับการศึกษาชั้นขั้นพื้นฐานทั้งสายสามัญศึกษาและสายอาชีพทั้งคนไทยและต่างชาติ  ได้แก่ ระดับชั้นประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชีวศึกษา ปวช. และปวส.

เงินเยียวยานักเรียนเข้าวันไหน

การจ่ายเงินเยียวยานักเรียนจำนวนเงิน 2000 บาท จะต้องเดินทางไปรับเงินสดด้วยตนเองที่โรงเรียนในสังกัดปัจจุบันที่ศึกษาอยู่หรือติดต่อขอรับเงินโอนเข้าบัญชีผู้ปกครองซึ่งก็จะมีค่าธรรมเนียมในการรับเงินเยียวยา โดยผู้ปกครองจะต้องเป็นคนไปดำเนินการ ทั้งนี้กำหนดให้นักเรียนทุกคนจะต้องได้รับเงินเยียวยานักเรียน แบ่งเป็นระยะเวลา ดังนี้

  • สังกัด สพฐ. รับเงินได้ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2565
  • สังกัด สอศ. รับเงินได้ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2565
  • สังกัด สช. รับเงินได้ระหว่างวันที่ 6-10 กันยายน 2565
  • สังกัด กศน. รับเงินได้ระหว่างวันที่ 1-7 กันยายน 2565

สายด่วนสำหรับติดต่อหากเช็คสิทธิ์และไม่ได้รับเงินตามกำหนดจะสามารถติดต่อได้ที่ 1579, 1693

เช็คสิทธิ์เงินเยียวยานักเรียนได้ที่ไหน 

สำหรับการเช็คสิทธิ์เพื่อรับงินเยียวยานักเรียนล่าสุดที่ได้มีให้นักเรียนสามารถรับเงินเยียวยา จำนวน 2000 บาท เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 ซึ่งได้มีช่องทางที่สามารถเช็คได้ว่าเงินเยียวยานักเรียนใครได้บ้าง โดยเข้าไปที่เว็บไซด์ https://student.edudev.in.th/ หรือ https://www.vec.go.th/ เท่านั้น ซึ่งเป็นเว็บของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้หากมีการย้ายสถานที่เรียนหลังวันที่ 25 มิถุนายน 2565 ให้ใช้เลขบัตรประชาชนและรหัสนักเรียนของโรงเรียนหรือสถานบันการศึกษาเดิมมาใช้ในการเช็คสิทธิ์ที่แจกเงินนักเรียนลงทะเบียน