สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ไม่เกิน MRR 3% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี? – สินเชื่อ ธกส สร้างบ้านสำหรับเกษตรกร 2566 

ธนาคาร ธกส นอกจากปล่อยสินเชื่อ เงินกู้ ให้แก่เกษตรกรในโครงการต่าง ๆ เพื่อช่วยให้คนกลุ่มดังกล่าวได้มีแหล่งเงินทุนที่สามารถนำเงินไปใช้ในการทำอาชีพทางการเกษตรได้อย่างเหมาะสมแล้วนั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและมีที่พักอาศัยที่มั่นคง ธนาคารได้ปล่อยสินเชื่อสร้างบ้าน ธกส  2566 ให้กับผู้ที่ต้องการสร้างที่พัก ที่อาศัยโดยมีวงเงินที่ทางธกส ปล่อยสินเชื่อ ได้กำหนดจะขึ้นอยู่กับรายได้ที่ได้รับ แบ่งออกเป็น

 • ผู้ที่ขอสินเชื่อสร้างบ้านในกลุ่มที่สามารถแสดงรายได้ต่อเดือนในจำนวนที่เท่า ๆ กันทุกเดือนได้อย่างต่อเนื่อง จะได้รับการพิจารณาเงินกู้ ธกส สร้างบ้านในอัตราไม่เกิน x30 เท่าของเงินเดือน
 • ผู้ที่ไม่สามารถแสดงรายได้ต่อเดือนได้ตามที่กำหนด สามารถคำนวณเป็นรายได้ต่อปีเพื่อยื่นขอสินเชื่อบ้านได้ โดยพิจารณาอนุมัติ สินเชื่อ ธกส สร้างบ้านในอัตราไม่เกิน x3 เท่าของรายได้ต่อปีที่คำนวณออกมา

เตรียมความพร้อมก่อนขอสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน 2023 

การขอสินเชื่อสร้างบ้าน ธกส 2566 การดำเนินการคงไม่แตกต่างจากการขอสินเชื่ออื่นมากนัก แต่เพราะเป็นสินเชื่อเฉพาะ(ที่อยู่อาศัย) ผู้ขอสินเชื่อต้องทำความเข้าใจและศึกษาถึงข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้องอย่างละเอียด เช่น ดอกเบี้ยที่กำหนดไว้ตามอัตรา MRR + 0 – 3% หรือสินเชื่อบ้านแลกเงิน ธกส ที่จะได้รับการอนุมัติจริง ถึงแม้ว่าอัตราสูงสุดที่กำหนดไว้จะมากถึง 3,000,000 บาทก็ตามแต่ก็ต้องพิจารณาควบคู่ไปกับหลักประกันที่นำมาใช้ค้ำประกันสินเชื่อต่อเติมบ้านด้วย โดยส่วนมากแล้วราคาประเมินสินเชื่อจะอยู่ระหว่าง 50% – 80% ของหลักประกันนั้น ๆ และข้อมูลสำคัญที่ผู้กู้จำเป็นต้องทราบคือ ระยะเวลาในการชำระคืนเงินกู้ ธกส สร้างบ้านต้องให้แล้วเสร็จภายใน 15 ปี หรืออาจขอยืดระยะเวลาได้เป็น 20 ปี ขึ้นอยู่กับการพิจารณาในบางกรณีเท่านั้น 

ไม่เพียงแค่ข้อมูลข้างต้นเท่านั้น สิ่งที่ต้องเตรียมพร้อมให้เรียบร้อยก่อนยื่นขอสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน 2566 ในปีนี้ก็คือการลงทะเบียนในระบบสินเชื่อของธนาคารเพื่อขอขึ้นทะเบียนและอนุมัติรายชื่อเป็นผู้กู้สินเชื่อในโครงการดังกล่าวก่อนที่จะดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

เงื่อนไขสำคัญที่ต้องทราบเมื่อสมัครสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน ที่คุณยังไม่รู้

ประการแรกคนอาจเข้าใจว่ากลุ่มลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมายของสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน 2566 นั้นเจาะกลุ่มเกษตรกรเป็นหลัก ซึ่งธนาคารไม่ได้กำหนดว่าต้องเป็นลูกค้าในกลุ่มนี้กลุ่มเดียวเท่านั้น เพราะลูกค้าที่เปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคาร, ลงทุนในสลากออมทรัพย์ตามมูลค่าที่กำหนดหรือลูกค้าสินเชื่ออื่นและบุคคลทั่วไปที่ผ่านเกณฑ์พิจารณาที่ต้องการสินเชื่อสร้างบ้านสามารถสมัครสินเชื่อในโครงการนี้ได้ ประการต่อมาสินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน pantip ระบุว่าเมื่อได้รับการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อตั้งแต่ 1 แสนบาทขึ้นไป จะต้องทำประกันภัยป้องกันปัญหาที่เกิดจากไฟ (อัคคีภัย) ควบคู่กันไปด้วย ซึ่งกำหนดวงเงินของเบี้ยประกันที่ได้รับหากเกิดปัญหาดังกล่าวขึ้นระหว่างที่อยู่ในระยะเวลาชำระคืน (15 ปี) ต้องอยู่ในสัดส่วนที่เหมาะสมกับสินเชื่อสร้างบ้าน ธกส 2566 ที่ได้รับการอนุมัติโดยยึดจากหลักประกัน และประการสุดท้ายเนื่องจากเป็นสินเชื่อเฉพาะดังนั้นการแนะนำให้ติดต่อเจ้าหน้าที่ ณ สำนักงานสาขาแทนการสมัครออนไลน์เพราะจะได้รับข้อมูลที่ครบถ้วนมากกว่าและสามารถตอบคำถามได้ทันทีหากมีข้อสงสัย

ธกส สินเชื่อบ้าน ถือเป็นอีกหนึ่งผลิตภัณฑ์สินเชื่อเงินด่วน 10 นาทีโอนเข้าบัญชีออนไลน์ ที่ธนาคารได้ปล่อยออกมาเพื่อให้ผู้ที่ต้องการมีบ้านสามารถกู้เงินและนำไปสร้างได้ตามวงเงินที่ได้รับอนุมัติ ซึ่งหากคุณกำลังตัดสินใจที่จะสร้างบ้านด้วยตัวเองสักหลังในยุคโควิดเช่นนี้และได้ศึกษาข้อมูลอย่างละเอียด เชื่อว่าเงินกู้ ธกส สร้างบ้านสามารถตอบโจทย์ความต้องการนี้ได้อย่างเหมาะสม 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ไม่เกิน MMR 6.50% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

จองสิทธิ์ ออมสิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี