สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ไม่เกิน 4.72% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อบ้านที่เหมาะสมกับทุกอาชีพต้องสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ

บ้านคือที่อยู่อาศัยที่ทุกคนต้องมีเป็นของตัวเอง คงไม่มีใครอยากที่จะเช่าบ้านอยู่ไปตลอด เมื่อเวลานั้นมาถึงการตัดสินใจครั้งใหญ่ในชีวิตคือการขอสินเชื่อบ้าน แน่นอนว่าสถานบันการเงินอย่างธนาคารคือเป้าหมายแรกที่คุณต้องขอรับคำปรึกษาในเรื่องดังกล่าว ซึ่งทุกธนาคารมีสินเชื่อประเภทดังกล่าวให้บริการโดยมีจุดเด่นที่แตกต่างกันออกไป แต่ที่เห็นได้ชัดเจนคือสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพถูกออกแบบมาเพื่อให้กลุ่มคนในทุกสาขาอาชีพสามารถขอสินเชื่อในรูปแบบที่ตัวเองต้องการและเหมาะสมกับสถานภาพทางการเงินได้ 

กลุ่มสินเชื่อบ้านบัวหลวง หนึ่งในผลิตภัณฑ์สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ มีให้บริการตั้งแต่ลูกค้าทั่วไป พนักงานบริษัท หรืออาชีพเฉพาะด้าน เป็นต้น และนอกจากนี้ยังสามารถขอรีไฟแนนซ์บ้านธนาคารกรุงเทพได้อีกด้วย ซึ่งแต่ละประเภทสินเชื่อก็มีลักษณะเด่นเฉพาะที่แตกต่างกันออกไปด้วย ดังจะได้กล่าวในหัวข้อต่อ ๆ ไป

ลูกค้าทั่วไปขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 2566 ต้องรู้อะไรบ้าง? 

หากคุณเป็นลูกค้าทั่วไปที่ไม่ได้มีเงินฝากกับธนาคารและไม่ได้ทำงานในสายงานเฉพาะทางการยื่นขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพไม่ใช่เรื่องยากหรือเกินความสามารถมากนัก หากคุณรู้ข้อมูลในเบื้องต้นเหล่านี้

 • วงเงินสินเชื่อ – ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านอนุมัติโดยยึดจากราคาประเมินของหลักประกันในอัตราเริ่มต้นที่ 70 – 100%
 • ระยะเวลาในการชำระเงินคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยบ้านธนาคารกรุงเทพตามที่ตกลงไว้ในสัญญาให้เสร็จสิ้นภายใน 30 ปี แต่หากคุณทำงานประจำที่มั่นคงระยะเวลาในการชำระหนี้ได้นานสุด 35 ปี แต่เมื่อรวมกับอายุปัจจุบันของผู้กู้แล้วจะต้องไม่มากไปกว่า 65 ปี 
 • หลักประกันหรือการค้ำประกันตามที่ธนาคารกรุงเทพได้กำหนดไว้สำหรับลงทะเบียนสินเชื่อ ได้แก่ ที่ดินเปล่าที่สามารถตีมูลค่าเป็นเงินได้ หรือ ที่อยู่อาศัย ตึก ทาวเฮาส์ที่ปลูกสร้างบนที่ดินที่เป็นกรรมสิทธิ์ของผู้กู้ที่สามารถนำมาค้ำประกันสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพได้ตามกฎหมาย
 • ในการตีราคาหรือประเมินราคาหลักประกันเพื่อใช้ในการกำหนดวงเงินมีค่าธรรมเนียมที่ผู้กู้ต้องจ่ายในราคา 3000 + 7% vat (3210 บาท)

อัพเดตอาชีพเฉพาะ 2023 ที่สามารถขอสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 

ข้อมูลสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ pantip 2566 ได้มีการรวบรวมข้อมูลอาชีพเฉพาะด้านในกลุ่มต่าง ๆ ที่สามารถขอสินเชื่อได้ โดยกลุ่มอาชีพดังกล่าว ได้แก่

 • บุคลากรทางการแพทย์: หมอ, ทันตแพทย์ (หมอฟัน) และสัตว์แพทย์  ซึ่งจะต้องมีการจดทะเบียนและมีใบประกอบวิชาชีพมาเป็นหลักฐานประกอบการขอสินเชื่อบ้านบัวหลวงด้วย
 • เภสัชกร: ต้องเป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่ในสถานพยาบาลหรือในอุตสาหกรรม โรงงานผลิตที่เกี่ยวข้องกับยา หากสังกัดหน่วยงานอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องจะไม่ได้รับสิทธิ์ในสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพ 
 • ผู้พิพากษาและอัยการ: ที่ปฏิบัติหน้าที่ในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทางกฎหมายและความยุติธรรม
 • ช่างวิศวกรที่ทำงานในหน่วยงานต่าง ๆ หรือเป็นเจ้าของกิจการที่เกี่ยวข้องซึ่งมีอายุการทำงานไม่ต่ำกว่า 1 ปีและมีใบอนุญาตทำงานด้านวิศวกร

แน่นอนว่าการที่สินเชื่อบ้านธนาคารกรุงเทพได้กำหนดกลุ่มวิชาชีพเฉพาะขึ้นมาเพื่อให้สามารถขอสินเชื่อจากธนาคารได้นั้นก็เพื่อสิทธิพิเศษต่าง ๆ ที่จะได้รับไม่ว่าจะเป็นดอกเบี้ยในอัตราพิเศษ หรือการลดค่าธรรมเนียมต่าง ๆ โดยในการขอสินเชื่อสามารถสมัครออนไลน์หน้าเว็บไซต์หรือ application ธนาคารกรุงเทพสินเชื่อบ้านได้ด้วยเช่นกัน เมื่อเจ้าหน้าที่ตรวจสอบในเบื้องต้นแล้วก็จะติดต่อกลับมาเพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

ธอส สินเชื่อบ้าน 2566

 • เงินเดือนไม่เกิน 25000 บาท
 • ไม่เกิน 13.5% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

สินเชื่อ ธกส สร้างบ้าน

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ไม่เกิน MRR 3% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์