ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 26.10% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

ซื้อรถใหม่ – รถมือสอง ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ 2566 ต้องจ่ายอะไรบ้าง?

อีกหนึ่งวิธีในการซื้อรถใหม่หรือรถมือสองซึ่งเป็นที่นิยมอย่างมากสำหรับผู้ที่ไม่ต้องการจ่ายเงินก้อนไปในครั้งเดียวนั่นก็คือการขอสินเชื่อจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน โดยจะขอจากแหล่งเงินทุนใดนั้นขึ้นอยู่กับดุลยพินิจและการตัดสินใจของผู้ที่ต้องการซื้อรถเป็นหลัก หากใช้บริการสินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคินในเครือเดียวกับสินเชื่อ kkp ซึ่งมีค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น ๆ ที่คุณต้องทราบนอกจากเงินต้นและดอกเบี้ยนั่นก็คือ

 • เมื่อทราบผลการอนุมัติสินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคินแล้ว วันเริ่มต้นทำสัญญาสินเชื่อรถใหม่ จะต้องจ่ายในส่วนของ ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนกรรมสิทธิ์สำหรับเช่าซื้อรถ, ค่าประกันภัยในต่าง ๆ, ค่า พรบ. คุ้มครองรถ และค่าประกันวงเงินสินเชื่อที่ใช้ในการซื้อรถ แต่หากเป็นรถมือสองจะมีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นมา ได้แก่ ค่าตรวจสภาพและอายุการใช้ของรถ รวมถึงค่าอากรภาษีในการซื้อขายรถ
 • ครบรอบ 1 ปีที่เกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ได้รับการอนุมัติ จะต้องจ่ายค่าภาษีรถประจำปี, ค่าประกันภัยรถยนต์ประจำปีและ ค่าพรบ. คุ้มครองรถ
 • วันที่สิ้นสุดระยะเวลาในสัญญาธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ นอกจากค่าภาษีรถ, ค่าประกันภัย, พรบ. ที่ต้องจ่ายทุกปีแล้ว คุณจะต้องรับผิดชอบในส่วนของการโอนกรรมสิทธิ์ครอบครองรถและค่าใช้จ่ายในระหว่างดำเนินการอื่น ๆ ด้วย  

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์กี่วันรู้ผล? 

ไม่เพียงแต่สินเชื่อเช่าซื้อรถใหม่หรือรถมือสองเท่านั้น แต่สินเชื่อรถเกียรตินาคินยังมีสินเชื่อรถแลกเงินด่วน quick car quick cash ด้วยเช่นกัน ซึ่งบริการดังกล่าวจะใช้ระยะเวลาในการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อเพียงแค่ 1-2 วันเท่านั้น และเมื่อได้รับการแจ้งผลแล้วจะมีเงินโอนเข้าบัญชีในทันที ซึ่งถือว่าเป็นระยะเวลาทั่วไปในสินเชื่อรถแลกเงินไม่โอนเล่มลักษณะดังกล่าว 

ส่วนการขอสินเชื่อเพื่อซื้อรถใหม่หรือรถมือสองนั้นทางธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ pantip ได้มีคนให้ความคิดเห็นไว้ว่าอย่างน้อย 5-7 วันหลังจากยื่นเอกสารสำคัญสำหรับผู้ขอสินเชื่อและผู้ค้ำประกันให้แก่เจ้าหน้าที่แล้ว ซึ่งระยะเวลาในการอนุมัติของเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์อาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ขึ้นอยู่กับการตรวจสอบข้อมูลและหลักฐานตามที่ระบุไว้ในขั้นตอนเริ่มแรกของการสมัครสินเชื่อ 

ธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์พักชำระหนี้ 2023, ความช่วยเหลือที่ธนาคารมีให้ในยุคโควิด 

จากการแพร่ระบาดของเชื้อ covid ที่ยังมีอยู่อย่างต่อเนื่องลูกค้าสินเชื่อของธนาคารต่างก็ได้รับผลกระทบไม่แพ้กันจนนำมาสู่การผิดนัดชำระหนี้ เพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ธนาคารเกียนตินาคินสินเชื่อรถยนต์ได้ออกมามาตรการพักชำระหนี้ให้กับลูกค้าสินเชื่อ โดยมาตรการในเริ่มแรกจะเป็นการเว้นการชำระค่างวดรถเป็นเวลา 2 เดือน ทั้งนี้ทั้งนั้นมาตรการดังกล่าวจะต้องได้รับความเห็นชอบจากสินเชื่อรถยนต์เกียรตินาคินก่อน และนอกจากนี้ยังมีมาตรการในการลดการชำระค่างวดลงจากยอดเดิมและขยายระยะเวลาในการชำระหนี้ออกไป นอกจากนี้ในส่วนของการรีไฟแนนซ์เกียรตินาคินผ่านยากไหมในช่วงเวลาดังกล่าวที่มีหลาย ๆ คนถามเข้ามา ต้องขอบอกเลยว่าขึ้นอยู่กับการพิจารณาเป็นรายบุคคลไป รวมถึงพิจารณาจากหลักฐานที่ใช้ประกอบการสมัคร สินเชื่อรถผ่อนอยู่ด้วย ซึ่งคุณสามารถติดต่อไฟแนนซ์เกียรตินาคินเบอร์โทร 02-165-5555 เพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์ได้ตลอดเวลาทำการ 

ธนาคารเกียรตินาคินดีไหม? คำถามนี้อาจได้รับคำตอบออกมาได้ทั้งสองแนวทางคือทั้งดีและไม่ดีขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของแต่ละคน แต่สำหรับธนาคารเกียรตินาคินสินเชื่อรถยนต์แล้วนั้นถือว่าเป็นอีกหนึ่งผู้ให้บริการสินเชื่อที่เป็นที่ยอมรับทั้งในเรื่องของวงเงินอนุมัติที่การันตี 95% ของยอดจัดราคาและมีความยืดหยุ่นสูงในการให้บริการ ดังนั้นถ้าต้องการขอสินเชื่อรถประเภทใดก็ตามสินเชื่อจากค่ายนี้ก็ดีไม่น้อย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อนาโนกสิกรตัวล่าสุด

 • เงินเดือน 5000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อบ้านกรุงไทย

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ไม่เกิน MMR 6.50% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี