mymo สินเชื่อออมสิน 10000

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ

mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ช่องทางเดียวที่ให้คุณลงทะเบียนเงินด่วนโควิด 2566

การสมัครสินเชื่อออมสินออนไลน์ในยุคโควิดนี้ ต้องยกให้โครงการออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65มาเป็นอันดับต้น ๆ ในบรรดาสินเชื่อลักษณะเดียวกันที่ถูกปล่อยออกมา ไม่เพียงแค่วงเงินและหลักเกณฑ์อื่นที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อเท่านั้นที่ส่งผลต่อความนิยม ด้วยเพราะ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 เปิดช่องทางสำหรับเข้าถึงสินเชื่อผ่านระบบออนไลน์เป็นหลักตั้งแต่ขั้นตอนการจองสิทธิ์และกรอกรายละเอียดสำคัญสำหรับการสมัครสินเชื่อ ซึ่งช่องทางดังกล่าวค่อนข้างสะดวกในการใช้งานและเข้าถึงง่ายได้ตลอด 24 ชั่วโมง อีกทั้งไม่ต้องเสี่ยงดวงเพื่อรับบริการ ณ สำนักงานสาขา

mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยออกมาเมื่อกลางปี 2566ได้สร้างเงื่อนไขการใช้งานใหม่ด้วยการแบ่งลำดับการจองสิทธิ์และเข้าใช้งาน mymo สินเชื่อออมสิน ลงทะเบียน โดยให้พื้นที่ที่ได้รับผลกระทบหนักสามารถลงทะเบียนได้ก่อน วิธีนี้ช่วยให้การพิจารณาและจัดสรรวงเงินสินเชื่อเป็นไปตามความจำเป็นของแต่ละบุคคล

สำคัญ!!!! mymo สินเชื่อออมสิน 10000 คุณสมบัติผู้กู้หลัก กำหนดไว้อย่างไรบ้าง? 

ก่อนหน้านี้ธนาคารออมสินก็เคยได้ปล่อยสินเชื่อ mymo ออกมาบ้างแล้ว ทั้งสินเชื่อเสริมพลังฐานรากและสินเชื่อช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินอื่น ๆ และแน่นอนว่าคุณสมบัติ เงื่อนไขก็แตกต่างกันไปด้วย โดยในครั้งนี้ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ก็ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายและคุณสมบัติสำคัญที่สามารถลงทะเบียนได้ไว้ดังนี้ 

 • ต้องอยู่ในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อโควิดสูงสุด ไม่ว่าจะมีที่อยู่หรือทำงานในพื้นที่ดังกล่าว
 • อายุของผู้ที่สามารถใช้บริการ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ได้จะต้องไม่ต่ำกว่า 20 ปี
 • ต้องไม่ใช่ผู้ที่มีอาชีพทางการเกษตรหรือรับราชการรวมถึงเป็นพนักงานในองค์กรของรัฐ ให้สิทธิเฉพาะผู้ที่ทำงานในภาคเอกชน อาชีพอิสระ และค้าขาย
 • ต้องดาวน์โหลดและใช้งานแอพ mymo มาแล้วอย่างน้อย 1 เดือนหรือต้องเปิดใช้งานก่อนวันที่ 1 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา จึงจะเข้าใช้งาน mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ได้ 

เพื่อการวางแผนทางการเงินที่ง่ายขึ้น mymo สินเชื่อออมสิน 10000 มีข้อควรรู้อะไรบ้าง? 

ขึ้นชื่อว่าเป็นสินเชื่อแล้วแน่นอนว่าผู้กู้จะต้องทราบในรายละเอียดอื่นที่เกี่ยวข้องกับการใช้คืนเงินสินเชื่อนั้น ๆ ด้วย ถึงแม้ว่าเป็นสินเชื่อที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อความช่วยเหลือที่เร่งด่วน ทางธนาคารออมสินได้กำหนดดอกเบี้ยและระยะเวลาในการชำระหนี้คืนสำหรับโครงการ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งรายละเอียดเหล่านี้จะช่วยให้คุณวางแผนในการใช้หนี้คืนได้ง่ายขึ้น โดย

 • วงเงินสินเชื่อ mymo ให้ได้สูงสุดที่ 10000 บาท เท่านั้น
 • อัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บกำหนดไว้เป็นอัตราคงที่ตลอดระยะเวลาในการชำระหนี้นานสุด 36 งวด โดยคิดที่ร้อยละ 0.35 ต่อเดือน
 • ในช่วง 6 เดือนแรกหลังจากที่ได้รับการอนุมัติออมสินปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 65 จะเป็นช่วงที่ธนาคารไม่เรียกเก็บยอดทั้งเงินต้นและดอกเบี้ย โดยจะเริ่มชำระตั้งแต่เดือนที่ 7 เป็นต้นไป 

หากคุณอยากทราบว่าสินเชื่อออมสิน 10000 ผ่อนเดือนละเท่าไหร่? สามารถใช้ข้อมูลสินเชื่อในเบื้องต้นมาคำนวณเป็นยอดเงินออกมา ทั้งนี้ยอดที่ต้องชำระจะมากหรือน้อยก็ขึ้นอยู่กับระยะเวลาในการชำระหนี้ที่ได้เลือกไว้ด้วย  แต่สิ่งที่อยากให้คุณรู้ไว้อย่างเดียวคือ mymo สินเชื่อออมสิน 10000 เปิดระบบในแอพพลิเคชั่นนี้เท่านั้น ไม่สามารถใช้งานได้ผ่านช่องทางอื่นถึงแม้ว่าจะเป็นในลักษณะสินเชื่อที่ใกล้เคียงกันก็ตาม

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อออมสินสำหรับแม่ค้า 2566

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • ไม่กำหนดอายุ

จองสิทธิ์ ออมสิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี