จองสิทธิ์ ออมสิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

จองสิทธิ์ ออมสิน 2566 ต้องรู้อะไรบ้าง?  

หลาย ๆ คนคงทราบกันดีแล้วว่าเมื่อช่วงเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ทางธนาคารออมสินได้ปล่อยเงินกู้ฉุกเฉินเพื่อใช้ในโครงการสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ให้แก่พี่น้องประชาชนผู้ที่ได้รับผลกระทบและอยู่ในพื้นที่การแพร่ระบาดอย่างหนักในระลอกที่ 3 ให้มีสิทธิ์ลงทะเบียนได้ก่อนใครสำหรับวงเงินสินเชื่อ 10000 บาท แต่ในครั้งนี้มีเงื่อนไขบางประการที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับใช้ในการจองสิทธิ์ ออมสิน ซึ่งแน่นอนว่าคุณจะต้องทำความเข้าใจในเบื้องต้นก่อนที่จะดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ โดยมีสิ่งสำคัญที่ควรรู้อะไรบ้างนั้นต้องห้ามพลาดบทความสาระดี ๆ นี้เป็นอันขาด

ต้องจองสิทธิ์ ออมสิน จึงจะลงทะเบียนในระบบเพื่อขอสินเชื่อได้ 

เนื่องจากระบบเปิดให้ผู้ที่อยู่ในพื้นที่ระบาดอย่างหนักได้ลงทะเบียนเป็นลำดับแรก ดังนั้นแล้วผู้ที่อยู่ในพื้นที่ดังกล่าวและพื้นที่อื่นจะต้องลงทะเบียนจองสิทธิ์ออมสินก่อน เมื่อถึงรอบหรือคิวที่เปิดให้สมัครจึงจะเข้าสู่กระบวนการลงทะเบียนขอสินเชื่อในครั้งต่อไป หากไม่ได้จองสิทธิ์ ออมสิน ไว้จะไม่ได้รับการพิจารณาให้ยื่นขอสินเชื่อในโครงการนี้ได้ หรือถึงแม้ว่าได้จองสิทธิ์เอาไว้แล้วก็จะต้องลงทะเบียนในระบบอีกครั้งเมื่อถึงคิวที่กำหนด 

ซึ่งการจองสิทธิ์ ออมสินนั้นสามารถทำได้ง่าย ๆ ผ่านแอพออมสิน โดยมีวิธี ดังนี้

 • เมื่อเปิดใช้งานแอพ mymo ขึ้นมาในหน้าแรกจะพบกับข้อความ “จองสิทธิการสมัคร สินเชื่อสู้ภัย covid – 19” ให้กดเลือกที่ปุ่มสีชมพู ระบุข้อความว่า “จองสิทธิที่นี่”
 • ระบบจะนำคุณไปยังหน้าเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับจองสิทธิ์ ออมสิน 
 • เมื่อปรากฎหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาให้อ่านรายละเอียดและตรวจสอบสิทธิ์ออมสินที่จะลงทะเบียนได้ให้ชัดเจน ใส่เบอร์โทรฯ ** ต้องเป็นเบอร์เดียวกับที่เปิดใช้งานแอพ **
 • จากนั้นระบบก็จะแสดงผล ให้คุณตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินว่าสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครสินเชื่อได้ในวันไหนหรือมีข้อมูลในระบบอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ก็สามารถทำสัญญาได้ทันที 

แม้ว่าจะอยู่ในพื้นที่ระบาดอย่างหนัก แต่ถ้าเป็นบุคคลกลุ่มนี้ไม่สามารถจองสิทธิ์ ออมสินได้ 

ด้วยสินเชื่อสู้ภัยโควิด-19 ที่เปิดให้จองสิทธิ์ mymo ในครั้งนี้เป็นสินเชื่อช่วยเหลือฉุกเฉินให้แก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักและต้องการเงินใช้หมุนเวียนภายใต้วงเงิน 10000 บาท โดยมีกลุ่มเป้าหมายหรือกลุ่มลูกค้าสินเชื่ออย่างชัดเจน โดยกำหนดไว้ว่าผู้ที่จองสิทธิ์ ออมสินได้ จะต้องไม่ใช่กลุ่มคนที่มีคุณสมบัติ ดังนี้

 • อายุน้อยกว่า 20 ปี และมากกว่า 70 ปี โดยผู้ที่สามารถจองสิทธิ์นี้ได้ต้องมีอายุในช่วง 20-70 ปี 
 • เพิ่งลงทะเบียนใช้งานแอพออมสินไม่ถึง 30 วัน (1 เดือน) ตามหลักแล้วการจองสิทธิ์ mymo จะจองได้ก็ต่อเมื่อมีชื่อเปิดใช้งานแอพมาแล้ว 1 เดือนขึ้นไป 
 • ทำงานเกี่ยวกับการเกษตร รับราชการ หรือเป็นพนักงานธนาคาร รัฐวิสาหกิจหรือองค์กรอื่น ๆ ของรัฐ เพราะเมื่อตรวจสอบสิทธิ์การลงทะเบียนออมสินแล้วจะต้องเป็นพนักงาน ลูกจ้างในองค์กรเอกชน ร้านอาหาร ห้าง ค้าขาย freelance หรืออื่น ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับอาชีพข้างต้น 

หากคุณเข้าข่ายอยู่ในกลุ่มใดกลุ่มหนึ่งจากทั้ง 3 กลุ่มที่กล่าวมาในข้างต้น สันนิษฐานไว้ก่อนเลยว่าไม่สามารถที่จะจองสิทธิ์ ออมสิน ในสินเชื่อนี้ได้ 

จากที่กล่าวมาข้างต้นสิ่งสำคัญที่จะช่วยให้สมัครสินเชื่อฉุกเฉินธนาคารออมสินได้นั้น นอกจากการตรวจสอบสิทธิ์ออมสินตามเงื่อนไขที่ระบุไว้แล้วนั้น อย่าลืมที่จะจองสิทธิ์ ออมสินในแอพออมสินก่อนด้วย หากข้ามขั้นตอนนี้ไปเป็นที่แน่นอนแล้วว่าจะไม่สามารถยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อฉุกเฉินที่มีให้ในครั้งนี้ได้ 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อพนักงานไม่เช็คบูโร

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 28% ต่อปี
 • อายุ 20-70 ปี

สินเชื่อรถ scb

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ขึ้นอยู่กับธนาคารกำหนด
 • อายุ 20-60 ปี