Home

Slider

พิพิธภัณฑ์อูบคำ
ศูนย์อนุรักษ์มรดกล้านนา

ศูนย์อนุรักษ์มรดกอันล้ำค่าของอาณาจักรล้านนาโบราณ และความหลากหลายของเสื้อผ้า และอาภรณ์ของชนชาติไตเผ่าต่าง ในอาณาจักรล้านนา ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะอนุรักษ์ความเป็นมาอันยิ่งใหญ่ของชาวล้านนา ทำให้ อาจารย์จุลศักดิ์ สุริยะไชย จึงได้จัดตั้งพิพิธภัณฑ์อูบคำเพื่อเป็นศูนย์อนุรักษ์มรดกล้ำค่าของอานาจักรล้านนาโบราณ เช่นเครื่องใช้ในราชสำนักล้านนา เครื่องใช้ในราชสำนักคุ้มเจ้าต่างๆ ในล้านนา เช่น คุ้มเจ้าแพร่ คุ้มเจ้าเชียงใหม่ คุ้มเจ้าน่าน ฯลฯ ผ้าโบราณอายุ 200 ปี ซึ่งเกิดจากการตั้งใจของผู้รวบรวมที่ต้องการเก็บของมีค่าสมัยล้านนาที่กระจายอยู่ในที่ต่างๆ ให้คืนกลับสู่แผ่นดินไทย และเพื่อให้อนุชนรุ่นหลังได้ศึกษาต่อไปในอนาคต

พิพิธภัณฑ์อูบคำ

แหล่งรวมสมบัติล้ำค่าอาณาจักรล้านนาโบราณ พระราชบัลลังก์ของพระมหากษัตริย์ไตเหนือ ฉลองพระองค์ไหมคำ ของพระโอรสเจ้าฟ้า พระพุทธรูปล้านนาศิลปเชียงแสน ผ้าทอในราชสำนัก และ อื่นๆอีกมากมายที่หาดูที่ไหนไม่ได้ นอกจากที่นี่

Play Video

เยี่ยมชม

  • 81/1 ถ.หน้าค่าย ต.รอบเวียง อ.เมือง จ.เชียงราย 57000
  • 053-713349
  • 08-1992-0342

เวลาทำการ

เปิดบริการให้เข้าชมทุกวัน
08.00 น. – 17.30 น.

อัตราค่าเข้าชม

คนไทย ผู้ใหญ่ 200 บาท
เด็ก 100 บาท
ต่างชาติ ผู้ใหญ่ 300 บาท
เด็ก 200 บาท

*สำหรับการเดินทางมาชมเป็นหมู่คณะ กรุณาติดต่อล่วงหน้ากับทางพิพิธภัณฑ์