เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนอย่างไร? พร้อมรายละเอียดสมัครเราไม่ทิ้งกันวันนี้

เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนยังไง ชี้เว็บโครงการรัฐให้ชัวร์ ไม่ตกเป็นเหยื่อมิจฉาชีพ 2566

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19 ก็ทำให้เห็นแล้วว่ามีประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากพิษโควิดมากมาย ไม่ติดเชื้อโควิดแต่ก็ต้องเผชิญกับความทุกข์ยากลำบากมากมาย ซึ่งก็มีประชาชนจำนวนมากที่รอการช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านโครงการรัฐที่ให้เงินเยียวยาช่วยเหลือ หรือมาตรการต่าง ๆ จำนวนมาก ตัวอย่างโครงการรัฐล่าสุดที่ออกมาเช่น โครงการเราชนะ โครงการเรารักกันม.33 เป็นต้น ซึ่งโครงการเหล่านี้ก็เป็นมาตรการเงินเยียวยาที่ออกมาในปี 2566 ซึ่งประชาชนที่เคยลงทะเบียนโครงการเราไม่ทิ้งกันก็เลยจับตามองว่าเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนได้เมื่อไร ลงทะเบียนเราไม่ทิ้งกันรอบใหม่วันไหน วันนี้เราก็ได้นำเอาข่าวสารและความเข้าใจอย่างเป็นทางการมาฝากกัน ไปดูกันเลย

เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนคืออะไร 

ก่อนจะไปดูว่าเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนได้เมื่อไร ก็ขอให้มาทำความเข้าใจในเรื่องของโครงการรัฐที่ให้เงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนเสียก่อน เนื่องจากโครงการรัฐที่โอนเงินเพื่อให้ประชาชนได้ใช้จ่ายเป็นมาตรการพิเศษที่ออกมาในสถานการณ์ฉุกเฉิน (จากเชื้อไวรัสโคโรน่า COVID-19) ซึ่งก็ไม่ได้เป็นเรื่องปกติที่จะมีการให้เงินเยียวยาเช่นนี้ เงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนจึงสามารถกำหนดโครงการออกมาได้โดยมีระยะเวลากำหนดว่าจะจ่ายเมื่อไร และชื่อโครงการรัฐอะไร อย่างโครงการเราไม่ทิ้งกันก็เป็นโครงการที่ออกมาแรก ๆ ที่มีการให้เงินเยียวยาช่วยเหลือประชาชนตั้งแต่ปี 2563 แต่พอสิ้นสุดโครงการไปก็ได้ตั้งโครงการใหม่ขึ้นมาแทน ทำให้เราไม่เห็นการเปิดรับเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนได้เมื่อไรเกิดขึ้น

ซึ่งสำหรับเราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนรอบแรกก็ได้มีขึ้นโดยการให้เงินเยียวยา 5,000 บาท 3 เดือน รวมแล้ว 15,000 บาท และตอนนี้ก็ยังไม่มีการออกเราไม่ทิ้งกัน 2566 รอบ 2 ขึ้นมาแต่อย่างใด มีเพียงโครงการเราชนะเท่านั้น 

เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนได้ ต้องมีคุณสมบัติยังไง

  • สมัครเราไม่ทิ้งกันได้จะต้องไม่เป็นผู้ประกันตน ม.33 
  • มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป 
  • ทำอาชีพรับจ้างทั่วไป อาชีพอิสระ หรือลูกจ้างชั่วคราวเท่านั้น 

เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ไหน

ช่องทางเดียวที่สามารถลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการได้ คือ ทางเว็บไซด์ออนไลน์ www.เราไม่ทิ้งกัน.com ซึ่งตอนนี้ก็ได้ปิดลงไปเป็นที่เรียบร้อย และได้สิ้นสุดโครงการ จะเปิดให้สามารถใช้สิทธิ์เราไม่ทิ้งกัน 2566 ลงทะเบียนใหม่ได้หรือใหม่กับเราไม่ทิ้งกัน 2566 รอบ 2 หรือต้องรอปีหน้า หรือจะไม่มีเลย ก็ต้องติดตามกันต่อไปในช่องทางสื่อที่เชื่อถือได้เท่านั้น