ธอส สินเชื่อบ้าน 2566

 • เงินเดือนไม่เกิน 25000 บาท
 • ไม่เกิน 13.5% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 โปรเจคใหม่ โดนใจคนอยากมีบ้านแต่มีรายได้น้อย 

หากต้องการซื้อรถยนต์คนจะนึกสินเชื่อรถธนชาตก่อนเป็นลำดับแรก ซึ่งไม่ต่างจากการซื้อบ้านที่ต้องวางแผนทางการเงินโดยการขอสินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2566 ก่อนธนาคารอื่น ๆ ซึ่งสินเชื่อบ้านจาก ธอส ยืนหนึ่งในด้านอสังหาริมทรัพย์และที่อยู่อาศัยมาโดยตลอดเพราะเป็นธนาคารเดียวที่ให้บริการสินเชื่อเฉพาะด้าน ซึ่ง ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ก็เช่นเดียวกัน ถึงแม้ว่าหลาย ๆ คนกำลังโดนพิษโควิดเล่นงานทำให้การวางแผนซื้อบ้านสักหลังต้องพับลงไป แต่อย่าเพิ่งถอดใจเพราะในปีนี้ทาง ธอส ปล่อยสินเชื่อ 2566 ให้กับผู้ที่ต้องการซื้อบ้านในวงเงินสินเชื่อ 1.2 ล้านบาทต่อหลัง โดยมุ่งเน้นไปยังกลุ่มผู้ที่มีรายได้น้อยและได้รับผลกระทบจากโควิดให้สามารถลงทะเบียนในระบบเพื่อขอสินเชื่อจากธนาคารได้ มีระยะเวลาในการผ่อนชำระคืนเงินต้นพร้อมดอกเบี้ย 1.99% ต่อปี (4 ปีแรก) นานถึง 40 ปี เช่นเดียวกับ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ในโครงการอื่น ซึ่งเฉลี่ยแล้วจ่ายเพียงแค่เริ่มต้น 5000 บาท ต่อเดือนเท่านั้น

ความน่าสนใจของ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ที่คนซื้อบ้านไม่ควรพลาด  

นอกจากเป็นการเปิดโอกาสให้ผู้มีรายได้น้อยสามารถขอสินเชื่อบ้านในยุคโควิดได้อย่างง่าย ๆ แล้ว ยังมีเหตุผลอื่นที่ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 pantip ได้มีผู้แสดงความคิดเห็นเอาไว้ ซึ่งแน่นอนว่าโครงการดังกล่าวนี้เป็นโครงการใหม่ ดังนั้นแล้วจุดเด่นเหล่านี้จะเป็นสิ่งดึงดูดลูกค้าได้อย่างดี ไม่ว่าจะเป็น 

 • การเปิดโอกาสให้คนทุกกลุ่มอาชีพได้เข้าถึงสินเชื่อได้ ทั้ง freelance ค้าขาย หรืออื่น ๆ 
 • ไม่มีการคิดค่าธรรมเนียมในรายการสำคัญ ๆ ของ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 เช่น ค่าจดจำนองบ้าน, ค่าทำสัญญา เป็นต้น
 • อัตราดอกเบี้ย ธอส 2566 ในโครงการนี้เป็นอัตราพิเศษที่ถูกว่าสินเชื่อในโครงการอื่นและมีเงื่อนไขในการชำระเงินที่ยืดหยุ่นเข้ากับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจที่เป็นอยู่
 • ในการขอเพิ่มวงเงินสินเชื่อบ้าน ธอส 2566 สามารถทำได้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาถึงความสามารถทางด้านการเงินและภาระหนี้สินที่มีอยู่ 

ลูกค้า ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ในโครงการอื่น ขอลดดอกเบี้ยบ้านได้หรือไม่? 

ไม่เพียงแค่โปรเจคใหม่ที่ธนาคารได้ปล่อยออกมานั้น ลูกค้า ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ในโครงการอื่นที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อจากธนาคารและเริ่มมีการผ่อนชำระคืนทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยไปได้สักระยะหนึ่ง (3 ปีเป็นอย่างน้อย) หากได้รับผลกระทบในช่วงโควิดอย่างหนัก แต่ไม่ต้องการที่จะพักชำระหนี้สามารถยื่นเรื่องเพื่อดำเนินการในขั้นตอนของการขอลดดอกเบี้ยบ้าน ธอส 2566 เอกสารที่จำเป็นต้องใช้ คือ

 • เอกสารส่วนบุคคล ประเภท สำเนาบัตรประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน ของผู้ที่ได้รับอนุมัติสินเชื่อ
 • เอกสารทางการเงิน จำพวก หนังสือรับรองเงินเดือน, slip เงินเดือน และรายงานการเดินบัญชีที่แสดงเงินเข้า – ออกในช่วง 6 เดือน และต้องประทับตราธนาคารพร้อมลงลายมือชื่อเจ้าหน้าที่ด้วย
 • หนังสือรับรองสิทธิการผ่านสินเชื่อสร้างบ้าน ธอส 2566 ที่ผ่านมาจากสวัสดิการที่ได้รับ
 • หนังสือสัญญา ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ฉบับเดิมที่ได้รับการอนุมัติ และหนังสือจดทะเบียนสินเชื่อ

ไม่เพียงแค่โปรเจคใหม่ที่เกี่ยวกับสินเชื่อบ้านเท่านั้นที่ทาง ธอส เปิดให้สมัครออนไลน์หรือสมัครด้วยตัวเองเพื่อสร้างโอกาสในการมีบ้านของผู้ที่มีรายได้น้อย ลูกค้าเก่าซึ่งได้รับอนุมัติ ธอส สินเชื่อบ้าน 2566 ในโครงการอื่น ๆ ก็สามารถที่ยื่นเรื่องเพื่อขอปรับลดดอกเบี้ยที่เกินความสามารถทางการเงินในช่วงนี้ได้เช่นเดียวกัน 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

รถแลกเงิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12.05% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

สินเชื่อ your loan

 • เงินเดือน 10000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี