สินเชื่อบ้านออมสิน

  • มีเงินเดือนประจำ
  • ไม่เกิน 6.425% ต่อปี
  • อายุ 20-65 ปี

สินเชื่อบ้านออมสินในปี 2566 ที่คุณสนใจเป็นแบบใด?

ไม่เพียงแค่สินเชื่อตามความจำเป็นฉุกเฉินเท่านั้นที่เป็นผลิตภัณฑ์สินเชื่อขึ้นชื่อของธนาคารออมสินแต่ยังมีอีกหนึ่งประเภทสินเชื่อที่ได้รับความนิยมในช่วงปีที่ผ่านมานั่นก็คือสินเชื่อบ้านออมสิน เพราะมีคนจำนวนไม่น้อยต่างต้องการสินเชื่อบ้านเพื่อที่จะสร้างความฝันให้เป็นจริงหรือต้องการนำบ้านไปเป็นหลักประกันเพื่อนำวงเงินที่ได้มาใช้ตามความจำเป็นต่าง ๆ ซึ่งสินเชื่อบ้านธนาคารออมสินก็มีให้บริการด้วยเช่นกัน 

โดยในบทความนี้เราจะได้นำเสนอเกี่ยวกับความน่าสนใจของสินเชื่อบ้านออมสินในแต่ละประเภทเพื่อที่ผู้อ่านสามารถนำข้อมูลที่ได้ไปใช้ประกอบการกู้บ้านออมสินในปีนี้ได้ 

สินเชื่อเคหะ – สินเชื่อบ้านออมสินสำหรับคนที่ต้องการสร้างบ้านด้วยตัวเอง

ในความคิดของคนทั่วไปเกี่ยวกับสินเชื่อบ้านจะมุ่งประเด็นไปที่การซื้อบ้านในโครงการต่าง ๆ เพราะสามารถขอกู้ได้ง่ายและบ้านก็ได้มาตรฐานตามความต้องการ แต่คุณรู้หรือไม่ว่าสามารถกู้เงินเพื่อสร้างบ้านตามความต้องการของตัวเองได้ด้วย โดยสินเชื่อบ้านออมสินมีสินเชื่อที่เรียกว่า “สินเชื่อเคหะ” ซึ่งเป็นสินเชื่อที่ถูกปล่อยออกมาเพื่อรองรับกลุ่มลูกค้านี้โดยเฉพาะ ลักษณะเด่นของสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารออมสินนี้ คือ 

  • วงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติสามารถนำไปใช้เพื่อกู้สร้างบ้านออมสินได้โดยไม่ขัดต่อวัตถุประสงค์ของสินเชื่อ ไม่ว่าจะเป็นการซื้อที่ดินใหม่, การสร้างบ้านบนที่ดินเดิม หรือจะซ่อมแซมบ้านก็ได้
  • สินเชื่อบ้านออมสินอนุมัติวงเงินให้สูงถึง 100% ของราคาที่ได้มีการประเมินไว้
  • ระยะเวลาในการชำระหนี้สินเชื่อพร้อมดอกเบี้ยบ้านออมสินนานถึง 40 ปี 
  • ธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านให้สิทธิ์ในการกู้สินเชื่อร่วมกันได้ ทั้งในส่วนของพ่อ แม่ พี่น้อง หรือคู่สมรสที่ถูกต้องตามกฎหมาย

ต้องการเงินก้อนสามารถใช้บ้านเป็นหลักประกันในการขอสินเชื่อบ้านออมสินได้ 

เราไม่อาจคาดการณ์ได้ว่าจะมีเงินใช้จ่ายได้อย่างคล่องตัวไปตลอด เพราะเมื่อวันใดวันหนึ่งเกิดเหตุการณ์ที่ทำให้ต้องใช้เงินอย่างเร่งด่วน บ้านที่คุณมีกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของสามารถนำไปยื่นขอสินเชื่อบ้านเพื่อนำเงินมาใช้จ่ายได้ในโครงการสินเชื่อบ้านออมสิน – บ้านแลกเงิน ซึ่งเป็นสินเชื่อในระยะยาวเช่นเดียวกับกู้สร้างบ้านออมสินเพราะมีวงเงินสินเชื่ออนุมัติให้มากถึงหลักล้านหรือตามความต้องการ แต่มีข้อจำกัดที่ว่าบ้านที่จะนำมาขอสินเชื่อนั้นจะต้องอยู่ในพื้นที่หรือโครงการที่มีสาธารณูปโภคใช้อย่างครบครัน ไป – มา สะดวก คล่องตัว โดยเมื่อคำนวณสินเชื่อบ้านออมสินออกมาแล้วทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยผู้กู้จะต้องมีความสามารถในการชำระเงินคืนได้อย่างต่อเนื่องตลอด 25 ปี ซึ่งเป็นเวลาสูงสุดที่ได้กำหนดไว้ 

ขอสินเชื่อบ้านออมสินตอนนี้มีสิทธิพิเศษอะไรบ้าง? ที่จะได้รับ

เข้าใจดีว่าสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในตอนนี้ไม่เอื้อต่อการกู้เงินหรือขอสินเชื่อใด ๆ ทั้งสิ้น แต่หากคุณวางแผนไว้แล้วว่าจะต้องขอสินเชื่อบ้านออมสินให้ได้ในปีนี้ ไม่ว่าจะเป็นการลงทะเบียนสินเชื่อไว้ล่วงหน้าหรือแนบเอกสารสมัครออนไลน์ส่งให้เจ้าหน้าที่ จะมีโอกาสพิเศษให้คุณได้เลือกเพื่อใช้ในการวางแผนชำระเงินคืนได้ โดย เลือกผ่อนตามโปรโมชั่นพิเศษ เช่น ในปีแรกหลังจากที่ได้อนุมัติสินเชื่อจะผ่อนแค่ 1500 บาทต่อวงเงิน 1,000,000 บาท และในปีต่อ ๆ ไปผ่อนเดือนละ 6000 บาทก็ได้

จากข้อมูลข้างต้นคุณคงมีคำตอบอยู่ในใจแล้วว่าสินเชื่อบ้านออมสินตรงตามความต้องการหรือไม่? และถ้าถามว่าสินเชื่อสร้างบ้านธนาคารไหนดี? อยากให้คุณพิจารณาสินเชื่อของธนาคารออมสินควบคู่ไปด้วย เพราะทั้งวัตถุประสงค์และสิทธิพิเศษตอบโจทย์ความต้องการสินเชื่อในยุคนี้ได้อย่างดี

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

  • เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
  • ไม่เกิน 25% ต่อปี
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์