กสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000

 • เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

ขอสินเชื่อเงินด่วนในวงเงินที่เหมาะสม เริ่มต้นด้วย กสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 

ผลิตภัณฑ์สินเชื่อของแต่ละธนาคารได้ถูกปล่อยออกมาอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อพิเศษที่ปล่อยกู้ให้แก่กลุ่มลูกค้าเฉพาะหรือแม้กระทั่งสินเชื่อในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ รวมถึงสินเชื่อเงินด่วนในแต่ละรูปแบบ หากพูดถึงสินเชื่อเงินด่วนต้องมีชื่อของสินเชื่อเงินด่วนกสิกรติดมาในลำดับต้น ๆ อย่างแน่นอน โดยในปี 2566 นอกจากผลิตภัณฑ์สินเชื่อ เงินกู้ แบบอื่น ๆ ทั้งโดยทั่วไปและสำหรับใช้งานตามวัตถุประสงค์เฉพาะด้านแล้ว กสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ออกมาในรูปแบบของ Xpress cash – บัตรกดเงินด่วน และ Xpress loan สินเชื่อเงินด่วน โดยมีสินเชื่อเริ่มต้นที่ 10000 และสูงสุดตามเกณฑ์รายได้ 5 เท่าที่กำหนดไว้ ด้วยเพราะธนาคารไม่ได้ปล่อยสินเชื่อในลักษณะเฉพาะสำหรับผู้ที่เดือดร้อนเรื่องเงินในยุคโควิด เหมือนกับออมสินและธกส. 

ดังนั้นกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ในครั้งนี้ ที่มีกระบวนการพิจารณาอนุมัติและการดำเนินการที่ค่อนข้างรวดเร็วเหมาะกับความต้องการใช้เงินด่วนจึงเปรียบได้กับการที่กสิกรไทยปล่อยสินเชื่อโควิดเพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่พี่น้องประชาชนได้อีกทางหนึ่ง

5 ขั้นตอนเท่านั้นที่ให้คุณมีสิทธิ์ในกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ปี 2023

ในการสมัครสินเชื่อคุณอาจคิดว่ามีแค่วิธีเดียวที่จะใช้บริการสินเชื่อนั้น ๆ ได้ แต่สำหรับธนาคารกสิกรไทยที่ยืนหนึ่งในเรื่องของบริการและการทำธุรกรรมผ่านแอปพลิเคชัน ให้คุณได้สะดวกยิ่งกว่าในการเข้าถึงบริการสินเชื่อจากการที่กสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ด้วยการสมัครสินเชื่อกสิกรผ่านแอพ K plus ซึ่งมี 5 ขั้นตอน คือ

 1. เข้าใช้งานแอพ K+ ตามปกติ จากนั้นเลือกเมนู “สินเชื่อเงินด่วน”
 2. กรอกรายละเอียด ข้อมูลที่จำเป็นตามที่ปรากฏบนหน้าจอ เลือกรูปแบบการยืนยันตัวตนเพื่อใช้ยืนยันการทำรายการขอสินเชื่อ
 3. อ่านรายละเอียดเกี่ยวกับการเปิดเผยประวัติทางการเงินกับหน่วยงานข้อมูลเครดิตแห่งชาติเพื่อใช้สำหรับการตรวจสอบความน่าเชื่อถือทางการเงินในการสมัครสินเชื่อเงินด่วนกสิกร เมื่ออ่านและทำความเข้าใจเรียบร้อยแล้วกด “ยินยอม”
 4. บนหน้าจอจะปรากฏวงเงินอนุมัติได้ในโครงการกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ที่ได้ลงทะเบียนไว้ ซึ่งจะได้มากกว่าหรือเท่ากับ 10000 บาท ขึ้นอยู่กับการพิจารณาของเจ้าหน้าที่ 
 5. แนบเอกสารประกอบการขอสินเชื่อลงในแอพ K+ ให้เรียบร้อย จากนั้นระบบจะประเมินและแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อภายใน 15 นาที หากทุกอย่างเป็นไปอย่างถูกต้องตามที่กำหนดไว้

ดอกเบี้ยและการชำระหนี้คืนสำหรับผู้ที่สมัครโครงการกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000

การที่ธนาคารกสิกรไทยปล่อยสินเชื่อเงินด่วนออกมาก็เพื่อเป็นอีกหนึ่งรูปแบบของเงินฉุกเฉินกสิกรโควิด ดังนั้นแล้วอัตราดอกเบี้ยที่เรียกเก็บจะต้องถูกกว่าดอกเบี้ยสินเชื่อโดยทั่วไป ซึ่งโดยทั่วไปแล้วจะขึ้นอยู่กับ

 • จำนวนเงินกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ที่ได้รับการอนุมัติ
 • การเลือกระยะเวลาในการชำระหนี้คืนสินเชื่อ ซึ่งเริ่มต้นที่ 12 งวด – 60 งวด 
 • เงื่อนไขพิเศษอื่น ๆ ที่กำหนด เช่น รับเงินเดือนโดยการโอนผ่านบัญชีเงินฝากของ Kbank 

ซึ่งจากข้อมูลสินเชื่อพบว่า ดอกเบี้ยที่ธนาคารเรียกเก็บจากผู้ที่ได้รับการอนุมัติกสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 เริ่มต้น 15% ต่อปี ซึ่งเป็นอัตราดอกเบี้ยพิเศษสำหรับผู้ที่ได้รับวงเงินตั้งแต่ 240,001 บาท และเลือกระยะเวลาในการชำระหนี้คืนที่ 12 งวด และต้องได้รับเงินเดือนผ่านธนาคารกสิกรเท่านั้น ส่วนดอกเบี้ยโดยทั่วไปจะเรียกเก็บที่ไม่เกิน 25% ต่อปี 

ถึงแม้ว่ากสิกรปล่อยสินเชื่อ 10000 ในครั้งนี้จะไม่ได้ระบุวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนว่าเป็นเงินฉุกเฉินโควิด แต่สำหรับผู้ที่ต้องการใช้เงินด่วนและต้องการเงินที่มาจากช่องทางที่ถูกต้องตามกฎหมาย ไม่ใช้บริการสินเชื่อ – เงินกู้ออนไลน์ที่มีอยู่โดยทั่วไป สินเชื่อดังกล่าวทั้ง Xpress cash และ Xpress loan ถือว่าเป็นประเภทสินเชื่อเริ่มต้นที่ช่วยแก้ปัญหาทางการเงินในระดับกลาง ๆ ให้คุณได้ 

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

จองสิทธิ์ ออมสิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

บริการสินเชื่อกสิกรอนุมัติ 1 นาทีปี 2023

 • เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์