สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

  • เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
  • ไม่เกิน 25% ต่อปี
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

ไม่มีหลักทรัพย์ก็ขอสินเชื่อหลักแสน หลักล้าน จากสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ 2566 ได้ 

เมื่อพูดถึงสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์โดยทั่วไปแล้วคนอย่างเรา ๆ ก็สามารถสมัครสินเชื่อได้ แต่เป็นสินเชื่อหมุนเวียนส่วนบุคคลอย่างบัตรกดเงินสด บัตรเครดิต ฯลฯ ซึ่งมีวงเงินที่ไม่สูงเท่าไรนักอย่างมากแค่ 5 เท่าของเงินเดือน แต่สำหรับวงเงินหลักแสน หลักล้านบาทขึ้นไป โดยเฉพาะการนำไปใช้ในกิจการหรือธุรกิจจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักทรัพย์ค้ำประกันสินเชื่อนั้น ๆ ด้วย แต่สินเชื่อกสิกรล่าสุดได้มีการประกาศออกมาเกี่ยวกับสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ ที่จะต้องเป็นไปตามเกณฑ์ เงื่อนไขกำหนดของสินเชื่อนั้น ๆ โดยสินเชื่อดังกล่าวจะมีให้บริการทั้งในระยะสั้นและสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ ซึ่งมีให้เห็นไม่บ่อยนักสำหรับสินเชื่อที่มีวงเงินสูงและผ่อนชำระในระยะยาว

เงื่อนไขสำคัญของสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ที่ผู้กู้ทุกคนต้องถือปฏิบัติตามคือต้องใช้การค้ำประกันจากบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อมหรือที่รู้จักกันดีในนามของ บสย. ด้วย ซึ่งหากคุณไม่มีข้อมูลกิจการขึ้นอยู่กับหน่วยงานดังกล่าวจะไม่สามารถขอสินเชื่อกสิกรนี้ได้ 

สินเชื่อกสิกรไทย sme, สินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ วงเงินเท่าไหร่? เงื่อนไขอย่างไร? เช็คได้ที่นี่

หากคุณเป็นเจ้าของกิจการและมีความต้องการเงินทุนและในขณะเดียวกันมีข้อจำกัดในเรื่องของหลักทรัพย์ค้ำประกันอย่างเพิ่งถอดใจลองอ่านเงื่อนไขและรายละเอียดของสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันสำหรับธุรกิจ SME ในหัวข้อนี้ก่อน ไม่แน่ว่าความต้องการของคุณอาจเหมาะสมกับสินเชื่อตัวนี้ได้

  • หากคุณต้องการเงินด่วนไม่มีหลักทรัพย์เพื่อใช้ในกิจการหรือธุรกิจที่จัดตั้งขึ้น วงเงินสินเชื่อที่อนุมัติได้จะไม่เกิน 5,000,000 บาท 
  • สินเชื่อดังกล่าวอยู่ในข่ายของสินเชื่อระยะยาวไม่มีหลักทรัพย์ที่มีระยะเวลาในการชำระหนี้คืนนานถึง 5 ปี (60 งวด)
  • สินเชื่อดังกล่าวเป็นสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องใช้บุคคลที่มีสถานะรับรองได้เป็นผู้ค้ำประกันและต้องใช้การค้ำประกันของ บสย. ร่วมด้วย
  • มีการเรียกเก็บดอกเบี้ยในอัตราเริ่มต้นที่ Mrr + ร้อยละ 5 ต่อปี และจำเป็นต้องจ่ายค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ที่เกิดจากการดำเนินการในสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ ตั้งแต่ปีที่ 3 หลังจากที่ได้รับการอนุมัติสินเชื่อเป็นต้นไป

สินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ เงินกู้สู้ไปด้วยกัน โดย บสย. จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อ

ในส่วนของสินเชื่อ”เงินกู้สู้ไปด้วยกัน” เป็นวงเงินสินเชื่อที่ได้มาจากแหล่งเงินทุนไม่มีหลักทรัพย์ของธนาคารกสิกรไทย โดยเงินกู้ดังกล่าวจะไม่มีการเรียกหลักประกันใด ๆ ทั้งสิ้นเพราะทางหน่วยงาน บสย. จะเป็นผู้ค้ำประกันสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ในครั้งนี้ให้ โดยผู้ลงทะเบียนในระบบเพื่อสมัครสินเชื่อดังกล่าวจะได้รับวงเงินอนุมัติเริ่มต้นที่ 30,000 บาท และมากสุดที่ 300,000 บาท ทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับสถานะภาพเครดิตและความจำเป็นทางด้านการเงิน โดยจะต้องชำระหนี้เงินต้นและดอกเบี้ยให้แล้วเสร็จภายใน 5 ปี หรือ 60 งวดเช่นเดียวกัน โดยวัตถุประสงค์ของสินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ในโครงการนี้ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนว่าต้องนำเงินที่ได้ไปใช้เพื่อการลงทุนหรือใช้ในการประกอบอาชีพเท่านั้น ไม่สามารถนำไปใช้เพื่อการอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องได้ 

เข้าใจดีว่าสินเชื่อที่มีวงเงินสูงและใช้เพื่อธุรกิจหรือการประกอบอาชีพจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีหลักประกันในการขอสินเชื่อเพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับแหล่งเงินทุนนั้น ๆ แต่สำหรับคนที่ไม่มีหลักประกันทางการเงินและต้องการเงินก้อนเพื่อไปใช้ตามความจำเป็นที่เกี่ยวข้อง สินเชื่อกสิกรไม่มีหลักทรัพย์ในทั้ง 2 โครงการที่ได้นำเสนอไปนั้นอาจเป็นอีกหนึ่งช่องทางสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ผ่อนให้คุณใช้บริการได้อย่างเหมาะสม

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

  • เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
  • ไม่เกิน 25% ต่อปี
  • อายุ 20 ปีบริบูรณ์