สินเชื่อบ้านกรุงไทย

  • มีเงินเดือนประจำ
  • ไม่เกิน MMR 6.50% ต่อปี
  • อายุ 20-65 ปี

จะบ้านมือหนึ่งหรือบ้านมือสองสมัครสินเชื่อบ้านกรุงไทย 2566 วันนี้ คุ้มสุดแล้ว

ด้วยเพราะสินเชื่อบ้านเป็นสินเชื่อที่มีระยะเวลาในการชำระคืนต้นทุนพร้อมดอกเบี้ยไม่น้อยกว่า 20 ปี ดังนั้นแล้วการที่จะตกลงปลงใจขอสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยกับธนาคารใดนั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องมีการคิด การวางแผนทั้งในเรื่องค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินการและค่าผ่อนชำระต่อเดือนในระยะยาว โดยเฉพาะอย่างยิ่งใครที่คิดจะซื้อบ้านในปีนี้ (2023) คงต้องคิดหนักกันเลยทีเดียวเกี่ยวกับความคุ้มค่าเงินและความพร้อมในการมีภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้น 

ดังนั้นในบทความนี้เราได้นำเอาสินเชื่อบ้านกรุงไทย 2566 ซึ่งเป็นหนึ่งในธนาคารที่ให้บริการสินเชื่อด้านที่พักอาศัยในทุกรูปแบบ ไม่ว่าจะเป็นการกู้เพื่อซื้อบ้านหลังใหม่ การซื้อที่ดินไว้เป็นกรรมสิทธิ์ของตัวเองเพื่อปลูกสร้างบ้าน การกู้ซื้อบ้านกรุงไทยมือ 2 หรือยิ่งผู้ที่ได้รับการบรรจุเป็นข้าราชการสามารถขอสินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการได้อย่างง่าย ๆ พร้อมสิทธิพิเศษที่หลากหลายเช่นเดียวกับสินเชื่อกรุงไทยอเนกประสงค์ตัวอื่นๆ เลย

ขอสินเชื่อบ้านกรุงไทยไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียม ช่วยลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะ

ปกติแล้วในการขอสินเชื่อบ้านไม่ได้มีเพียงแค่ดอกเบี้ยหรือค่าธรรมเนียมในการอนุมัติเท่านั้นที่ลูกค้าหรือผู้กู้จะต้องจ่าย ยังมีค่าใช้จ่ายสำหรับดำเนินการต่าง ๆ อีกด้วย ซึ่งธนาคารกรุงไทยเข้าใจดีว่าในยุคเศรษฐกิจแบบนี้การที่ลูกค้าจะขอกรุงไทยสินเชื่อบ้าน แต่ละครั้งไม่ใช่เรื่องง่าย เพื่อเป็นการลดภาระค่าใช้จ่ายนอกจากดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยที่คิดในอัตราพิเศษสำหรับลูกค้าโครงการสินเชื่อบ้านธนาคารกรุงไทย (หลังใหม่) สุขใจถ้วนหน้า จ่ายดอกเบี้ยในปีแรกแค่ 0.75-1.00% โดยมีดอกเบี้ยที่แท้จริงที่ต้องจ่ายหลังจากนั้นเริ่มที่ 4.12 – 4.15% ซึ่งมาจากการคำนวณสินเชื่อบ้านกรุงไทยเริ่มต้นที่ 1,000,000 บาท และยังไม่ต้องจ่ายค่าธรรมเนียมในการยื่นขอสินเชื่อบ้านรีไฟแนนซ์ รวมถึงธนาคารจะจ่ายค่าจดจำนองบ้านหลังใหม่ให้ในอัตราไม่เกิน 1% หรือประมาณไม่เกิน 2 แสนบาทของราคาสินเชื่อ แต่ต้องอยู่ภายใต้ข้อกำหนดของสัญญากู้ซื้อบ้านกรุงไทย

สินเชื่อบ้านกรุงไทยข้าราชการ ดอกเบี้ยถูกกว่าและยังขอวงเงินเพิ่มได้อีกด้วย 

นอกจากสวัสดิการ เงินบำเหน็จ บำนาญที่จะได้รับแล้วนั้น ข้าราชการไทยสามารถที่จะขอสินเชื่อหรือวงเงินต่าง ๆ ในอัตราพิเศษได้อีกด้วย อย่างเช่นการขอสินเชื่อบ้านกรุงไทย ซึ่งมีโครงการพิเศษที่รองรับกลุ่มลูกค้าดังกล่าวโดยเฉพาะ ซึ่งสามารถอนุมัติวงเงินให้สูงสุด 100% ตามราคาจริงของบ้านที่ต้องการซื้อ โดยมีอัตราดอกเบี้ยบ้านกรุงไทยที่เรียกเก็บในปีแรก 3% ต่อปี ระยะเวลาในการผ่อนชำระได้นานถึง 40 ปี และนอกจากนี้หากวงเงินสินเชื่อที่ได้รับการอนุมัติไม่เพียงพอสำหรับนำไปใช้เกี่ยวกับบ้านสามารถที่จะยื่นเรื่องเพื่อขอสินเชื่อนั้นได้อีกครั้ง โดยขั้นตอนการอนุมัติสินเชื่อบ้านกรุงไทยจะเป็นไปตามข้อกำหนดและหลักเกณฑ์ของธนาคาร รวมถึงการพิจารณาสินเชื่อรายบุคคล 

หากคุณต้องการทราบในเบื้องต้นว่าแต่ละเดือนจะต้องนำส่งทั้งเงินต้นและดอกเบี้ยสินเชื่อที่ดินเปล่าธนาคารกรุงไทย ในจำนวนเงินด่วนโอนเข้าบัญชีเท่าไร สามารถที่จะคำนวณผ่อนบ้านกรุงไทยได้ล่วงหน้าก่อนที่จะลงทะเบียนเพื่อขอสินเชื่อนั้น ๆ ได้ทางเว็บไซต์ของธนาคาร เพื่อให้การวางแผนทางการเงินและเตรียมพร้อมกับการเป็นหนี้ในระยะยาวที่ส่งผลกระทบต่อการใช้ชีวิตประจำวัน

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อรถจักรยานยนต์กรุงศรี

  • ไม่กำหนดเงินเดือน
  • ไม่เกิน 18% ต่อปี
  • อายุ 20-65 ปี

สินเชื่อสิบหมื่น

  • มีเงินหมุนในถุงเงิน เดือนละ 10000 บาท
  • ไม่เกิน 20% ต่อปี
  • เปิดใช้ถึงเงินขั้นต่ำ 6 เดือน