สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์

 • เงินเดือน 30000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน MRR+7% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ สินเชื่อเดียวที่ตอบโจทย์ความต้องการทางการเงินได้อย่างอิสระ

นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคลและสินเชื่อเพื่อความช่วยเหลือในกรณีฉุกเฉินต่าง ๆ ที่มีวงเงินอนุมัติไม่สูงนัก คงไม่มีสินเชื่ออื่นใดที่สามารถสมัครได้โดยไม่ต้องมีหลักประกัน เพราะอย่างน้อย ๆ แล้วเพื่อการันตีถึงการชำระเงินคืนตามกำหนดสัญญาจำเป็นจะต้องนำบัญชีเงินฝากที่มีจำนวนเงินฝากตามที่ธนาคารกำหนดไว้วางค้ำประกันสินเชื่อนั้น ๆ แต่สำหรับธนาคารกรุงไทยคำว่า”สินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์” ก็คือสินเชื่อใจดีกรุงไทย ให้เงินกู้ที่ไม่ได้มีการเรียกหลักประกันใด ๆ อย่างแท้จริง แต่จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติอย่างละเอียด โดยสินเชื่อกรุงไทยที่จัดว่าเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ที่ให้บริการอยู่ทุกวันนี้มีอยู่ด้วยกัน 2 แบบ และทั้งสองได้กำหนดเงื่อนไขของผู้ที่สามารถขอสินเชื่อได้ไว้อย่างชัดเจน ซึ่งเราได้รวบรวมข้อมูลของสินเชื่อเงินด่วนกรุงไทยไว้ให้ในหัวข้อถัดไป

กำหนดคุณสมบัติผู้กู้แบบใด? จึงจะยื่นขอสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ 2566 ได้ 

แม้จะขึ้นชื่อว่าเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ค้ำประกันแต่ใช่ว่าธนาคารจะอนุมัติสินเชื่อให้กับทุกคนที่ได้ลงทะเบียนในระบบ เมื่อไม่ได้เรียกหลักประกันแน่นอนว่าการกำหนดเงื่อนไขหรือกลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับอนุมัติในสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์จำเป็นต้องมีความชัดเจน ซึ่งกรุงไทยปล่อยสินเชื่อทั้งสองออกมาได้กำหนดรายละเอียดและข้อมูลสำคัญที่สามารถนำมาใช้แทนหลักประกันไว้ดังนี้

 • กู้เงินด่วนกรุงไทยสมาร์ท มันนี่: ผู้ที่สมัครสินเชื่อกรุงไทยได้จะต้องมีเงินเดือนหรือรายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท หากเป็นพนักงานหรือลูกจ้างประจำในองค์กรใดองค์กรหนึ่งจะต้องผ่านช่วงทดลองงาน ( Probation) และมีอายุการทำงาน 1 ปีขึ้นไป และที่สำคัญเมื่อมีการตรวจเช็คประวัติทางการเงินทั้งปัจจุบันและย้อนหลังจะต้องไม่มีประวัติเสียหาย ค้างชำระหนี้ ผิดนัดชำระหนี้ติดต่อกันจนถึงขั้นมีชื่อในเครดิตบูโร
 • สินเชื่อกรุงไทยใจดี: เป็นรูปแบบของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่เปิดให้ลงทะเบียนในระบบและพิจารณาอนุมัติเฉพาะผู้ที่ได้รับการติดต่อจากธนาคารเท่านั้นและมีเงื่อนไขสำคัญที่ว่าจะต้องได้รับเงินเดือนโดยการโอนผ่านบัญชีของกรุงไทยและได้เปิดบัญชีเงินเดือนกับธนาคารเท่านั้น 

และหากคุณเป็นคนหนึ่งที่กำลังมองหาสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์อาชีพอิสระ ก็สามารถสมัครสินเชื่อทั้งสองดังกล่าวข้างต้นได้เช่นเดียวกับสินเชื่อสิบหมื่นกรุงไทย แต่ต้องตรวจเช็คเงื่อนไขและคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้อย่างละเอียด 

แนะนำวิธีขอสินเชื่อให้ผ่าน ในกรณีของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ 2023

ในการขอสินเชื่อโดยทั่วไปหากมีคุณสมบัติเป็นไปตามที่กำหนดและยื่นเอกสารประกอบการสมัครอย่างครบถ้วน รวมถึงมีประวัติทางการเงินอยู่ในเกณฑ์ดี ส่วนใหญ่ก็จะผ่านการอนุมัติสินเชื่ออย่างง่ายดาย แต่ในส่วนของสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่หลาย ๆ คนกังวลอยู่นั้นเนื่องด้วยเป็นสินเชื่อไม่มีหลักทรัพย์ทำให้ผลที่ออกมาอาจไม่ผ่านการพิจารณาได้เนื่องจากไม่มีหลักประกันมาใช้ยืนยัน ซึ่งต้องขอบอกเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสินเชื่อใดก็ตามจะใช้เกณฑ์การพิจารณาที่เหมือนกัน ดังนั้นแล้วหากมั่นใจว่าคุณทำตามคำแนะนำและแจ้งข้อมูลตามจริงมีโอกาสสูงที่จะได้รับการพิจารณาอนุมัติในสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์ที่ยื่นขอไปได้ หลังจากเสร็จสิ้นกระบวนการดำเนินการแล้ว อาจต้องใช้ระยะเวลาประมาณ 3-5 วัน จึงจะสามารถเข้าไปยังระบบออนไลน์ของธนาคาร (krungthai next) เพื่อเช็คผลอนุมัติสินเชื่อกรุงไทยเพื่อยืมเงินออนไลน์ด่วนได้ 

เมื่อผ่านการพิจารณาสินเชื่อกรุงไทยไม่มีหลักทรัพย์แล้ว คำถามที่ตามมาคือสินเชื่ออนุมัติแล้วกี่วันได้เงิน? จริงอยู่ที่คุณทราบผลในเบื้องต้นภายใน 5 นาที 10 นาที แต่การแจ้งผลที่เร็วไม่ได้การันตีว่าคุณจะได้รับเงินโอนเข้าบัญชีในทันใด เพราะต้องทำสัญญาและชี้แจงรายละเอียดเพิ่มเติม ฉะนั้นแล้วคุณจะได้รับเงินก็ต่อเมื่อเสร็จสิ้นกระบวนการดังกล่าวที่ใช้เวลาประมาณ 7-15 วันเป็นอย่างน้อย

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อกสิกรไทยไม่มีหลักทรัพย์

 • เงินเดือน 15000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์

จองสิทธิ์ ออมสิน

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 12% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี