สินเชื่อนาโนกสิกร

 • เงินเดือน 5000 บาทขึ้นไป
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20-60 ปี

สินเชื่อนาโนกสิกร 2566 อิสระทางการเงินสำหรับผู้ประกอบการ freelance และคนทำงานประจำ

นอกจากสินเชื่อส่วนบุคคล สินเชื่อเงินกู้ฉุกเฉิน และสินเชื่อที่เกี่ยวกับธุรกิจแล้ว ยังมีอีกหนึ่งประเภทสินเชื่อที่กำลังได้รับความนิยมและมาแรงในขณะนี้ นั่นก็คือสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์ 2566 โดยผู้ให้บริการทางการเงินส่วนใหญ่จะเป็นการยืมเงินผ่านแอพเงินกู้ต่าง ๆ รวมถึงสถาบันทางการเงินที่ได้รับอนุญาตให้ปล่อยสินเชื่อดังกล่าวโดยเฉพาะ

ในส่วนของสินเชื่อนาโนกสิกรที่ให้บริการผ่าน Line BK ถือว่าเป็นสินเชื่อในกลุ่มนาโนไฟแนนซ์ที่เปิดกว้างให้แก่กลุ่มคนในทุกสาขาอาชีพอย่างแท้จริง ไม่ได้ระบุเจาะจงว่าต้องเป็นเจ้าของธุรกิจหรือผู้ประกอบการร้านค้าเท่านั้น โดยกลุ่มเป้าหมายหลักที่สามารถสมัครสินเชื่อนาโนกสิกรได้ คือ 

 • ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจตั้งแต่ระดับครัวเรือน ขนาดเล็ก และขนาดกลาง
 • ผู้ที่มีงานทำประจำ พนักงานออฟฟิศ 
 • Freelance (อาชีพอิสระ) รับจ้างรายวัน

ซึ่งต้องนำเงินที่ได้รับอนุมัติจากวงเงินให้ยืมนาโนไปใช้เพื่อประกอบอาชีพใหม่ / อาชีพเสริมหรือลงทุนในกิจการที่ทำอยู่เท่านั้น

วงเงินอนุมัติสูงสุดสำหรับสินเชื่อนาโนกสิกรต่อการลงทะเบียนสินเชื่อในแต่ละครั้ง 

ถึงแม้ว่าจะเป็นสินเชื่อเพื่อนำไปลงทุนในการประกอบอาชีพ ทำให้หลาย ๆ คนคาดหวังถึงวงเงินที่จะได้รับอย่างน้อย ๆ แล้วต้องอยู่ในหลักแสน แต่ในส่วนของสินเชื่อนาโนกสิกรนั้นสามารถอนุมัติวงเงินสูงสุดให้เพียงแค่ 50000 บาทเท่านั้น โดยเงินจำนวนดังกล่าวถือว่าอยู่ในระดับกลาง ๆ สำหรับนำไปใช้เพื่อเริ่มต้นค้าขายหรือลงทุนในกิจการได้ระยะหนึ่ง ซึ่งการกำหนดวงเงินที่ไม่สูงมากนักทำให้ขั้นตอนการพิจารณา ตรวจสอบและอนุมัติสินเชื่อเป็นไปอย่างรวดเร็วภายใน 30 นาที 

และนอกจากนี้วงเงินสินเชื่อนาโนกสิกรในการกำหนดจำนวนเงินเบื้องต้นสำหรับแต่ละบุคคลจะใช้ฐานเงินเดือน / รายได้เป็นเกณฑ์ โดยผู้ที่จะยื่นขอสินเชื่อนาโนออนไลน์จาก Line BK จะต้องมีรายได้อย่างน้อย 5000 บาทต่อเดือน 

สนใจสินเชื่อนาโนกสิกร มีวิธีสมัครอย่างไรจึงจะได้รับการอนุมัติโดยเร็ว 

โดยทั่วไปแล้วการสมัครสินเชื่อนาโนไฟแนนซ์จากสถาบันการเงินให้ได้รับการอนุมัติที่เร็วที่สุดจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเขียนใบสมัคร แนบหลักฐานที่เกี่ยวข้องและนำไปยื่นด้วยตัวเอง ณ สถาบันการเงินที่ให้บริการในเขตพื้นที่ที่คุณอาศัยอยู่ แต่สำหรับสินเชื่อนาโนกสิกรซึ่งให้บริการผ่านวงเงินให้ยืมนาโนจาก Line BK คุณสามารถที่จะลงทะเบียนผ่านทาง application Line ได้เช่นเดียวกับการยืมเงินโดยทั่วไปที่ให้บริการอยู่ แต่อย่าลืมว่าต้องเปิดบัญชีเงินฝากกับไลน์ บีเคก่อนจึงจะสามารถดำเนินการเพื่อสมัครสินเชื่อนาโนกสิกรได้ และเมื่อได้รับการแจ้งผลอนุมัติสินเชื่อแล้ว วงเงินที่คุณต้องการจะโอนเข้าสู่บัญชีเงินฝากที่ได้เปิดไว้กับระบบและคุณสามารถนำเงินนั้นออกมาใช้ได้ทันที ด้วยการทำงานผ่านระบบออนไลน์ในทุกขั้นตอน ดังนั้นมั่นใจได้เลยว่าสินเชื่อนาโนออนไลน์เป็นสินเชื่อนาโนที่ได้รับการอนุมัติที่เร็วที่สุดในขณะนี้ 

สินเชื่อนาโนกสิกรเป็นอีกหนึ่งรูปแบบสินเชื่อถูกกฎหมายที่ให้บริการภายใต้กฎหมายทางการเงินของประเทศและมีธนาคารชั้นนำเป็นผู้ควบคุม ดูแลเกี่ยวกับทางการเงิน รวมถึงให้บริการแก่กลุ่มคนในทุกสาขาอาชีพและทุกข้อจำกัดทางการเงินที่มี เพื่อนำเงินที่ได้จากวงเงินให้ยืมนาโนไปใช้ในการประกอบอาชีพและลงทุนเพื่อต่อยอดรายได้ให้เพิ่มขึ้นในยุคโควิด 2023

ตรวจแหล่งเงินด่วนนี้ด้วย

สินเชื่อบ้านออมสิน

 • มีเงินเดือนประจำ
 • ไม่เกิน 6.425% ต่อปี
 • อายุ 20-65 ปี

สินเชื่อ shopee

 • ไม่กำหนดเงินเดือน
 • ไม่เกิน 25% ต่อปี
 • อายุ 20 ปีบริบูรณ์